Firma profil

El-Comp er et professionelt el-installationsfirma, der blev grundlagt i 1973 af autoriseret elinstallatør Georg H. Bienkowski med navnet El-Compagniet.Aut.logo
I 2005 blev El-Compagniet overtaget af autoriseret elinstallatør Henrik Larsen, og i 2012 styrkede El-Comp yderligere sine aktiviteter indenfor automation og industri.

Firmaet har de seneste år i samarbejde med firmaets kunder været inde i en særdeles positiv udvikling, og er i dag en velkonsolideret, kvalitetsbevidst og troværdig samarbejdspartner.

Firmaet har gennem årene opbygget et troværdigt og pålideligt samarbejde med mange faste kunder og en række boligselskaber. Arbejdsopgaverne spænder naturligvis bredt – fra små til store opgaver, renoveringsopgaver, almindelig servicering af kundernes og lejernes installationer, samt el-installationer på boligselskabernes fællesområder.

 

Samarbejdet har sin styrke gennem gensidig tillid og kendskab til hinanden, og ikke mindst er et af vore vigtige og fælles mål ”tilfredse kunder”. Derfor er det vigtigt for os at skabe et tæt samarbejde med kunden og derefter levere et produkt, som til fulde lever op til kundens krav om kvalitet og leveringstid.


SKS & AIA Certificeret

El-Comp er certificeret efter sikkerhedsstyrelsens særlige krav til autoriseret elinstallatører, og Forsikring & Pensions særlige krav til certificeret alarm installatører. El-Comp’s SKS-AIA certificering en garanti for, at du som kunde får den højeste service og faglighed inden for etablering af elinstallationer og tyverialarm AIA.

I El-Comp arbejder vi tæt sammen med vores kunder ikke kun i forbindelse med projek-teringen, men også ved udviklingen af andre serviceydelser, f.eks. aftaler vedr. eftersyn og vedligeholdelse, samt ved tackling af tekniske problemer.


Kvalitetssikring  

Til effektiv styring og udførelse af kvalitetssikring på de enkelte projekter og opgaver, råder El-Comp over en række højt kvalificerede leder og medarbejdere, som varetager den påkrævede og nødvendige dokumentation.

Kvalitetssikring af El-comp projekter, er baseret på principkravene i ISO 9002. Kvalitetsstyringen af de enkelte projekter, sker efter en kvalitetsplan der beskriver de proces- og slutkontroller, som skal følges for at sikre opfyldelsen af specifikationer og kvalitetskrav.

Kvalitetsplanen fastlægger endvidere organisation, ansvar og beføjelser for udførelsen af de enkelte entrepriser. El-comp er autoriseret efter Sikkerhedsstyrelsens Sikkerheds Kvalitets System (SKS), hvor såvel virksomhed som ledelse er autoriseret.


Uddannelse af medarbejderne

Det er afgørende, at vi hele tiden er i stand til at udvikle vores forretningsgrundlag. Det gør vi blandt andet ved at sikre vores medarbejdere de bedste muligheder for personlig og faglig udvikling.

Vi tager andel i det sociale ansvar ved at uddanne nye kompetente elektrikere, ved altid at have 1-3 lærlinge ansat. Medarbejderne tilbydes løbende uddannelse iht. deres kompetence-områder. På den måde skaber vi en virksomhed som altid er i balance og bevægelse på alle niveauer.

 

Tværfagligt samarbejde og vidensdeling er nødvendigt i vores bestræbelser på at agere fleksibelt i en meget foranderlig branche. Med tværgående projekter skaber vi også rammerne for, at vores dygtige og velmotiverede medarbejdere kan udvikle sig, lære af hinanden og udveksle bedre fremgangsmåder.

 

Vi har en engageret og veluddannet medarbejderstab med betydelig erfaring indenfor kundetilpassede løsninger. Vores brede kompetenceområde giver os en spændvidde, der gør, at vi kan levere både komplekse individuelle løsninger, samt mere enkle og standardiserede løsninger.


Sikkerhed

I El-Comp kvalitetsstyring indgår kravene til sikkerhed og miljøforhold, der sikrer at alle medarbejdere medvirker til overholdelse af sikkerhedsforskrifter og til afværgelse af enhver fare for ulykker og sygdom. Desuden motiveres medarbejdere på alle niveauer til at udføre deres arbejder på en miljømæssig forsvarlig måde.

­